Τεχνικές Υπηρεσίες

Τοπογραφικές εργασίες

Τοπογραφικές εργασίες

 • Αποτυπώσεις – χαράξεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Κατατμήσεις / συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Ένταξη στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87)
 • Εργασίες εργοταξίων: υπολογισμοί όγκων επιχώσεων / ορυγμάτων, έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Σύνταξη σχεδίων δασαρχείου
 • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους – 3D (τρισδιάστατες) απεικονίσεις
 • Καθορισμοί αιγιαλού – παραλίας
 • Φωτοερμηνευτικές μελέτες – Ιστορική μελέτη ιδιοκτησιών από αεροφωτογραφίες προηγούμενων ετών

Στην ενότητα «Τοπογραφικές Εργασίες» μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τοπογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία μας.


Οικοδομικές εργασίες

Οικοδομικές εργασίες και άδειες

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών (νέα οικοδομή, προσθήκη, διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση στέγης κλπ.)
 • Έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών (Ν. 4178/2013)
 • Βεβαιώσεις μηχανικού (Ν. 651/77, Ν. 1337/83, Ν. 4176/13 κλπ)
 • Διαχείριση οικοδομικών εργασιών (project management)

Στην ενότητα «Οικοδομική άδεια και εργασίες» θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ στην ενότητα «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων» μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία τακτοποίησης, το κόστος και τις απαραίτητες μελέτες.


Διαχείριση παράκτιας ζώνης

Διαχείριση παράκτιας ζώνης

 • Σύνταξη σχεδίων αδειοδότησης από Κ.Υ.Δ.
 • Αποτυπώσεις παράκτιων περιοχών, λιμένων και βαθών θαλασσών
 • Ιστορική μελέτη ακτογραμμής
 • Εκτίμηση ρυθμού μεταβολής της ακτογραμμής
 • Μελέτη και σχεδιασμός παράκτιων έργων προστασίας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης

Στην αντίστοιχη ενότητα «Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» θα βρείτε πληροφορίες για τα παράκτια έργα προστασίας, τους τρόπους αναπλήρωσης των διαβρωμένων ακτών, καθώς και για τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής παράκτιων κατασκευών που συμβάλλουν στην προστασία των ακτών.


Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Τακτοποίηση/ Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών & αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 – Υποβολή δήλωσης στο Τ.Ε.Ε.
 • Σύνταξη δελτίου δομικής τρωτότητας
 • Σύνταξη τεχνικής εκθέσεως
 • Σύνταξη εξαρτημένου στο ΕΓΣΑ ’87 τοπογραφικού διαγράμματος – διαγράμματος κάλυψης
 • Εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών & μελετών στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτούνται

Στην ενότητα «Τακτοποίηση αυθαιρέτων» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη νομιμοποίση των αυθαιρέτων.


Τουριστικές κατοικίες και Επιχειρήσεις

Τουριστικές κατοικίες κι επιχειρήσεις

 • Εκπόνηση μελετών για τουριστικές επιχειρήσεις
 • Υποβολή αιτήσεων στον Ε.Ο.Τ. για χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
 • Σύνταξη εξαρτημένων στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87 τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. για Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες & Τουριστικές Επαύλεις

Στην ενότητα «Τουριστικές κατοικίες και Επιχειρήσεις» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά.


Δείτε παρακάτω μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες από τις τεχνικές εργασίες της Δεινοκράτης μελετητικής:

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

 Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ελεύθερα είτε στέλνοντάς μας email είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.

deinokratis.gr © 2013 - All RIghts Reserved. Design & Development by RodosWebs