Τοπογραφικές εργασίες & εξοπλισμός

Τοπογραφικές εργασίες & εξοπλισμός

Η Δεινοκράτης Μελετητική παρέχει υπηρεσίες που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα τοπογραφικών και κτηματολογικών εργασιών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και στις ανάγκες σας.

 

Διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε υψηλών απαιτήσεων τοπογραφικές εργασίες. Στόχος μας είναι η δική σας ικανοποίηση μέσα από την προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε τοπογραφική και κτηματολογική εργασία:

 • Αποτυπώσεις – χαράξεις
 • Έλεγχος / Εύρεση αγροτεμαχίων
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Κατατμήσεις / συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Ένταξη στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87)
 • Εργασίες εργοταξίων: υπολογισμοί όγκων επιχώσεων / ορυγμάτων, έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Σύνταξη Σχεδίων Δασαρχείου, Κτηματολογίου
 • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους – 3D (τρισδιάστατες) απεικονίσεις
 • Φωτοερμηνευτικές μελέτες – Ιστορική μελέτη ιδιοκτησιών από αεροφωτογραφίες προηγούμενων ετών
 • Ορισμός αιγιαλού – παραλίας
 • Βυθομετρήσεις

 

Τοπογραφικό διάγραμμαΤοπογραφικό διάγραμμα είναι η απεικόνιση υπό κλίμακα των στοιχείων της φυσικής γραμμής του εδάφους, των φυσικών και τεχνικών αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε αυτή και των υψομετρικών στοιχείων (υψόμετρα και υψομετρικές καμπύλες). Ενδεχομένως, ο ιδιοκτήτης να έχει στην κατοχή του κάποιο παλαιότερο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει συνταχθεί συμφώνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης για την χρήση που επιθυμεί ή εάν έχει υπάρξει αλλαγή των ορών δόμησης της περιοχής ή του χαρακτηρισμού της (εντός ή εκτός σχεδίου κτλ) ή έχει αλλάξει το περίγραμμα του οικόπεδου (πχ κατάτμηση από το σχέδιο πόλεως) ή εάν υπάρχει πιθανώς εσφαλμένη αποτύπωση (πχ νέα καταμέτρηση με πιο σύγχρονη μέθοδο αποτύπωσης).

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από τις επίγειες μετρήσεις, την έρευνα του μηχανικού και τις εργασίες γραφείου. Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

 

Για την σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθούμε τα εξής στάδια:

Μετρήσεις πεδίου

Ανάλογα με την χρήση για την όποια προορίζεται το τοπογραφικό (συμβολαιογραφική πράξη, έκδοση άδειας δόμησης κτλ) και το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, σε οικισμό κτλ) αποφασίζονται οι λεπτομέρειες αποτύπωσης που θα ληφθούν από το οικόπεδο ή το γήπεδο και την ευρύτερη περιοχή (υψομετρικές καμπύλες, αποτύπωση όμορων ιδιοκτησιών, οδοί κτλ). Κατά την μέτρηση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποδείξει στον μηχανικό τα όρια της ιδιοκτησίας του επί τόπου ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα όρια δεν είναι σαφής (δεν προσδιορίζονται από κάποιο φυσικό ή τεχνικό αντικείμενο) ή ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να τα αναγνωρίσει επακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις και με ευθύνη του ιδιοκτήτη αναγνωρίζουμε τα όρια είτε μέσω κάποιας παλαιότερης αποτύπωσης που μπορεί να έχει στην κατοχή του, είτε εάν πρόκειται για διανομή, μέσω των αντιστοιχών διαγραμμάτων.

Έρευνά μηχανικού

Ο μηχανικός θα ερευνήσει τα απαιτούμενα στοιχειά που χρειάζεται (τίτλοι ιδιοκτησίας, δασικοί χάρτες, ρυμοτομικό σχέδιο, γραμμή παραλίας και αιγιαλού, απόσπασμα χάρτη οικισμού, όρους δόμησης, αποκλίσεις των ορών δόμησης, αρχαιολογία κτλ) για να καταλήξει στο συμπέρασμα εάν το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή παρέκκλιση ή εάν π.χ. είναι δασικό ή εάν ρυμοτομείται από το σχέδιο πόλεως κτλ.

Εργασία γραφείου

Το οικόπεδο ή το γήπεδο θα αποτυπωθεί υπό κλίμακα πάνω σε σχέδιο ανάλογα με τις προδιαγραφές που ορίζονται για την επιθυμητή χρήση του τοπογραφικού διαγράμματος. Κατά περίπτωση, θα συνταχθούν επί του διαγράμματος οι οροί δόμησης, οι συντεταγμένες, οι υψομετρικές καμπύλες, η δήλωση του μηχανικού (εμβαδόν, θέση, άρτιο, οικοδομήσιμο, ύπαρξη ή μη ρέματος κτλ), η δήλωση του ιδιοκτήτη για την υπόδειξη των ορίων, απόσπασμα χάρτη ή ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα κ.α.

 

Οι συνηθισμένες εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, προδιαγραφές είναι :

 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Συμβολαιογραφική πράξη
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Έλεγχος και εύρεση αγροτεμαχίων
 • Οριοθετήσεις - κατατμήσεις αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Ενστάσεις (σχέδιο πόλης, κτηματολόγιο κτλ)
 • Πράξεις τακτοποίησης - αναλογισμού - προσκύρωσης
 • Χαρακτηρισμός έκτασης
 • Καθορισμός γραμμής αιγιαλού, δάσους κτλ
 • Κυκλοφοριακές συνδέσεις
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Αδειοδότηση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

Ο χρησιμοποιούμενος τοπογραφικός εξοπλισμός αποτελείται από γεωδαιτικό σταθμό TOPCON GPT-7503i, GPS ProMark 200 Ashtech by Magellan, sonarmite version 3, GPS Garmin 360, ασύρματοι Alan, απλό και mini prism, επιλυτικά και σχεδιαστικά λογισμικά.

Τοπογραφικά μηχανήματα

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

 Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ελεύθερα είτε στέλνοντάς μας email είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.

deinokratis.gr © 2013 - All RIghts Reserved. Design & Development by RodosWebs