Διαχείριση παράκτιας ζώνης

  • img01
  • img02
  • img03
  • img03
  • img03

Στη ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ Μελετητική διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε, κατ’ αποκλειστικότητα στο νησί της Ρόδου, βυθομετρικές και ακτομηχανικές μελέτες.

Απευθυνόμαστε κυρίως σε ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων οικοπέδων και ξενοδοχειακών μονάδων που επιθυμούν να προστατεύσουν την παραλία μπροστά από την ιδιοκτησία τους ή να την αναπλάσουν, εάν αυτή έχει διαβρωθεί από φυσικά ή μη αίτια.

 

Πώς μπορεί να διαβρωθεί η ακτή;

Οι κύριοι λόγοι που μια παραλία μπορεί να διαβρωθεί, και ως εκ τούτου να μειωθεί το πλάτος της, είναι η μεταβολή των καιρικών συνθηκών και του υδροδυναμικού καθεστώτος, αλλά και η ανθρώπινη επέμβαση (κατασκευές κοντά στην ακτή, όπως κτίσματα, δρόμοι, αμμοληψίες κ.α.)

Η ενδεχόμενη διάβρωση της ακτογραμμής μπορεί να επιβεβαιωθεί από επιτόπια αυτοψία, ενώ μια μελέτη της ιστορικής της εξέλιξης παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

 

Πώς μπορεί να προστατευθεί η ακτή;

Υπάρχει η δυνατότητα, όχι μόνο να περιοριστεί η διάβρωση μίας παραλίας, αλλά και να ανακτηθεί σημαντικό μέρος από αυτό που χάθηκε εξ’ αιτίας αυτής. Ένας πλήρης προσδιορισμός του υδροδυναμικού καθεστώτος μίας περιοχής παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στο σχεδιασμό παράκτιων έργων που θα προστατέψουν την ακτή ή/και θα συμβάλλουν στην φυσική της αναπλήρωση.

Η προστασία μίας ακτής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ήπια, είτε με συμβατικά μέτρα. Ήπια έργα θεωρούνται η αναπλήρωση της ακτής με δάνειο ίζημα και τα ύφαλα έργα (πρόβολοι και κυματοθραύστες). Συμβατικά μέτρα προστασίας θεωρούνται οι έξαλλοι πρόβολοι και κυματοθραύστες καθώς και οι επενδύσεις (παράκτιοι τοίχοι).

 

Ποια διαδικασία απαιτείται για τη δημιουργία έργων παράκτιας προστασίας;

  1. Αρχικά, αμέσως μετά την επιβεβαίωση διάβρωσης μίας ακτής, απαιτείται μία τοπογραφική-βαθυμετρική μελέτη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μοντέλο εδάφους του θαλάσσιου πυθμένα.
  2. Έπειτα, συλλέγονται στοιχεία του υδροδυναμικού καθεστώτος, των καιρικών συνθηκών και του κλίματος της μελετώμενης περιοχής.
  3. Στη συνέχεια, με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών προσομοιώνεται η λειτουργία παράκτιων έργων από τον ακτομηχανικό, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση για την προστασία της ακτής (ακτομηχανική μελέτη).
  4. Τέλος, τα τελικά σχέδια-μελέτες προωθούνται στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για έγκριση και αδειοδότηση.

 

Τι είναι οι βυθομετρήσεις;

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο μηχανικός λαμβάνει με εξειδικευμένα τοπογραφικά όργανα τιμές των βαθών της θάλασσας προκειμένου να δημιουργήσει ένα μοντέλο της επιφάνειας του πυθμένα. Αναλυτικότερα, σε μια βάρκα εγκαθίσταται ένας rover δέκτης (GPS) ο οποίος λαμβάνει από τους δορυφόρους συντεταγμένες της θέσης (x,y) και ένα ηχοβολιστικό βυθόμετρο (sonar) το οποίο δίνει τιμές του βάθους στη θέση αυτή. Κατόπιν, η βάρκα με τα δυο αυτά όργανα σε λειτουργία «σαρώνει» την επιφάνεια της θάλασσας που απαιτείται να μελετηθεί προκειμένου να γίνουν ακτομηχανικά έργα παρέχοντας πληροφορίες για το βάθος του πυθμένα σε μια πληθώρα σημείων που απέχουν μεταξύ τους 0,30 έως 1m. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με την χρήση των οργάνων αυτών είναι της τάξης του ±1cm. για τη θέση και ±2,5 cm. για το βάθος. Ο μηχανικός στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό δημιουργεί βυθομετρικούς χάρτες καθώς και το τρισδιάστατο μοντέλο του πυθμένα. Η βυθομετρική μελέτη αποτελεί τη βάση για την μετέπειτα εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης.

Στη Δεινοκράτης Μελετητική διαθέτουμε τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό καθώς και άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκπόνηση βυθομετρήσεων.

 

Τι είναι ακτομηχανική μελέτη;

Ακτομηχανική μελέτη είναι η μελέτη κατά την οποία ο μηχανικός, σε μια περιοχή η οποία έχει αποτυπωθεί παράκτια και βυθομετρικά, προτείνει τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να προστατευτεί η ακτή. Έπειτα από την ολοκλήρωση των βυθομετρήσεων ο ακτομηχανικός συλλέγει μετεωρολογικά δεδομένα, στοιχεία για το υδροδυναμικό καθεστώς της μελετώμενης περιοχής και στοιχεία εδάφους και εξάγει συμπεράσματα για τη στερεομεταφορά (κίνηση φερτών). Στη συνέχεια με την χρήση κατάλληλων λογισμικών πραγματοποιούνται δοκιμαστικές προσομοιώσεις για την συμπεριφορά προτεινόμενων παράκτιων έργων προστασίας και επιλέγεται η βέλτιστη λύση.

 

Ο νέος νόμος που προωθεί το ΥΠΕΚΑ επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης άδειας δημιουργίας (παράκτιων) έργων προστασίας, καταργώντας την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία αποτελεί ακόμη μια χρονοβόρα διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και σε κάθε ιδιώτη να προστατεύσουν ή να αναπλάσουν διαβρωμένα τμήματα των - μεγάλου μήκους – ακτογραμμών που διαθέτουν τα νησιά.

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες διαχείρισης παράκτιας ζώνης μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

 Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ελεύθερα είτε στέλνοντάς μας email είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.

deinokratis.gr © 2013 - All RIghts Reserved. Design & Development by RodosWebs